Het voordeel van het gebruik van digitale tools om toetsen af te nemen ligt vooral in de mogelijkheden om gebruik te maken van multimedia (zoals film- of audiofragmenten). Hierdoor kan er authentieker worden getoetst. Andere pluspunten zijn de mogelijkheden om toetsen/vragen te hergebruiken en voor studenten om automatisch directe feedback te ontvangen. Wat ook een groot voordeel is ten op zichte van toetsen op papier, is dat de antwoorden op essayvragen altijd leesbaar zijn.

Formatief – summatief

Summatieve toetsen worden veelal aan het einde van het blok ingezet en meten de kennis en vaardigheden van een student om zo vast te kunnen stellen hoeveel kennis en vaardigheden een student bezit. Hieronder vallen dus de (eind)tentamens waarvoor de beoordeling meetelt in het eindcijfer.

De formatieve toetsen trachten meer vast te stellen wat een student nog zou moeten leren om tot het gewenste eindresultaat te komen. Deze toetsen worden vooral gedurende het onderwijs afgenomen. Een formatieve toets in zuivere vorm geeft het leertraject van de studenten verder vorm. Essentieel hierbij is dus de feedback die een student krijgt na afloop (of gedurende) deze toets. Veel formatieve toetsen worden echter vooral diagnostisch ingezet: deze bevatten behalve de juiste antwoorden geen verdere feedback. Hoewel diagnostische toetsen eenvoudiger te maken zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van oude tentamens, heeft het de voorkeur om formatieve toetsen te voorzien van goede feedback zodat het leerproces van de student optimaal wordt ondersteund.

Belang van feedback

Bij het ontwerpen van digitale formatieve toetsen is het geven van goede feedback dus erg belangrijk. Deze feedback gaat verder dan goed/fout. Zowel bij de foute als goede antwoorden dient te worden aangegeven waarom dit antwoord goed of fout is (bij de afleiders is vaak sprake van een logische denkfout). Men kan hierbij verwijzen naar een bepaald college waarin dit onderwerp aan bod gekomen is of verwijzen naar een hoofdstuk/passage in een boek.

Meer informatie over het geven van goede feedback is te vinden in dit artikel: Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31(2), 199-218.

Meer informatie over digitale toetssystemen