Team ICT in het onderwijs (ICTO) FGw draagt, naast de reguliere werkzaamheden, in samenwerking met docenten en centrale diensten bij aan projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing. Daarnaast verzorgen medewerkers van Team ICTO Fgw workshops, demonstraties en presentaties en nemen zij zelf deel aan trainingen en aan studiedagen, conferenties en congressen. In het onderstaande overzicht volgt meer informatie over de activiteiten die in 2017 plaatsvinden.

Ga naar projecten en activiteiten in 2016

2017

Projecten

 • Implementatie Canvas (i.s.m. centrale projectgroep Implementatie Canvas) – implementeren van de nieuwe universitaire digitale leeromgeving in de FGw [website]
 • Online Repository (i.s.m. UB) – ontwikkelen van een online repository t.b.v. het opslaan, bewaren, vinden en ontsluiten van onderwijscontent voor onderwijs in de moderne vreemde talen in het algemeen en voor de onderwijsonderdelen die ontwikkeld worden in het kader van het project Blended taalverwerving in het bijzonder
 • StudentResearch (i.s.m. ICTS) – ontwikkelen van een platform waarop studenten het aanbod kunnen bekijken van onderzoeksopdrachten waarbij zij actief betrokken kunnen zijn zodat studenten al vroeg in hun opleiding een beeld krijgen van de rijkdom van het onderzoek aan de UvA en de variëteit aan werkzaamheden die bij het uitvoeren van onderzoek komt kijken [project initiatie document]
 • Fix Your Vowels (i.s.m. ICTS) – vooronderzoek naar de wenselijkheid van, mogelijkheden voor en kosten van het ontwikkelen van software waarmee studenten zelfstandig hun uitspraak in een vreemde taal kunnen trainen en feedback ontvangen op basis van automatisch gegenereerde visuele feedback
 • Student Generated Content (i.s.m. docenten FGw / in het kader van UvA Grassroots) – uitvoeren van enkele pilots waarin docenten onderwijs ontwikkelen waarbij studenten zelf onderwijscontent creëren [projectbeschrijving]

Overige werkzaamheden

 • Facultaire strategie Blended learning (i.s.m. onderwijsdirecteuren, FSR, facultaire werkgroep Blended learning) – coördinatie van het opstellen van een rapport over een facultaire strategie blended learning op verzoek van het Centre for Innovation in Learning and Teaching (CILT). [download Strategie Activerende werkvormen en blended learning FGw]

Verzorgen van workshops, demonstraties en presentaties

 • Trends in ICT en onderwijs – presentatie van trends op het gebied van ICT en onderwijs voor docenten van het Instituut voor Nederlands taalonderwijs en taaladvies (INTT)
 • Trends in ICT en onderwijs – presentatie van trends op het gebied van ICT en onderwijs voor docenten van Neerlandistiek
 • Gastcollege Masterlanguage – masterclass voor studenten van de Masterlanguagecursus Taalkunde in het onderwijs over trends in blended learning en ICT in het onderwijs
 • Informatiebijeenkomst voor (nieuwe) medewerkers – korte presentatie van Team ICTO en de ondersteuning die het team biedt aan docenten
 • TestVision Online – Informatiebijeenkomst voor docenten met digitale toetservaring over de implementatie van TestVision Online

Professionalisering Team ICTO (trainingen, studiedagen en conferenties)

 • The Politics of Open – bezoek met de UvA-brede werkgroep Open Content aan een conferentie georganiseerd door de Association for Learning Technology (ALT) in april 2017 op het gebied van het gebruik van open content in het onderwijs [conferentiewebsiteverslag]
 • Seminar Virtual reality in het onderwijs: didactisch redeneren in de praktijk – bijwonen van bijeenkomst georganiseerd door SURF op het gebied van virtual en augmented reality [verslag]
 • SURF-bijeenkomst Inspiratiemiddag onderwijsinnovatie

Deelname aan commissies, overleggen en gebruikersgroepen

 • ICTO-platform
 • Overleg contactpersonen digitaal toetsen
 • Blackboardbeheerdersoverleg
 • Expertisegroep Onderwijs (EGOw)
 • Centre for Innovation of Learning and Teaching (CILT) (namens onderwijsdirecteur)
 • Projectstuurgroep implementatie Canvas (namens CILT)